ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αφού μελετήσετε το προγραμμα Συκεών, Νεάπολης, Πεύκα, Άγιος Παύλος, και τις δωρεάν δραστηριότητες" στη συνέχεια κάνετε την επιλογή των δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Σημαντικό: Η αίτηση εγγραφής γίνεται για κάθε παιδί ξεχωριστά.
Συμπληρώνετε προσεκτικά τα στοιχεία του παιδιού, όπως αναγράφονται σε επίσημο έγγραφο. Στον αριθμό voucher συμπληρώνετε τον αριθμό μαζί με τα γράμματα, όπως αναγράφεται στο χαρτί που λάβατε από τα οριστικά αποτελέσματα. Επισυνάπτετε το voucher σε μορφή pdf . Ο αριθμός voucher είναι μοναδικός για κάθε παιδί. Σε περίπτωση που δεν λάβατε voucher και έχετε πλήρη φάκελο πληκτρολογήστε ένα χαρακτηρα ή μια "-" για να μπορέσετε να προχωρήσετε παρακάτω και επισυνάψτε είτε σε μορφή φωτογραφίας είτε σε pdf την εικόνα που δείχνει ότι έχετε πλήρη φάκελο.
Συμπληρώνετε τα στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων, όπως αναγράφονται σε επίσημο έγγραφο.
Συμπληρώνετε ένα τουλάχιστον κινητό, τη διεύθυνση κατοικίας και το email σας.
Επιλέγετε ό,τι ισχύει για εσάς.
Συμπληρώνετε απαραιτήτως τα απαιτούμενα στοιχεία της μητέρας, ή του πατέρα ή του κηδεμόνα, που είναι κάτοχος του voucher.
Επιλέγετε τη Δομή στην οποία θα παρακολουθήσει το παιδί τουλάχιστον 3 (τρεις) δραστηριότητες, σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθμ.Γ.Π.Δ.11 οικ./31252/2021). Εάν δεν επιλέξετε 3 δραστηριότητες δεν μπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω. (είναι σημαντικό να έχετε μελετήσει προσεκτικά το πρόγραμμα πριν την επιλογή δομής.)
Επιλέγετε υποχρεωτικά 3 δραστηριότητες, κι αν θέλετε επιλέγετε και 4η δραστηριότητα.
Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών προσφέρει σε όλους τους ωφελούμενους δωρεάν δραστηριότητες εκτός τους προγράμματος της «Εναρμόνισης Οικογενειακής κι Επαγγελματικής Ζωής». Μπορείτε εάν το επιθυμείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές προσφέρονται αποκλειστικά σε όσους παρακολουθούν τις 3 υποχρεωτικές δραστηριότητες στη δομή ΚΔΑΠ. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την επιλογή των δραστηριοτήτων, πατάτε ΤΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Έχετε άλλες απορίες?